Loading...

Proizvodnja hidrauličkih komponenti

Kompanija STICOM-STC d.o.o. je tehnološki opremljena za proizvodnju nekih hidrauličkih komponenti poput: hidrauličkih cilindara različitih tipova i dimenzija, razvodnika, hidroakumulatora, ventila, rezervoara i dr.

STICOM-STC je pomogao jednoj poznatijoj firmi na razvoju tehnologije za proizvodnju servoupravljača i hidromotora, razvoj procedura za upravljanje proizvodnjom i upravljanje kvalitetom, kao i razvoju metodologija za testiranje istih komponenti. Tu su stečena ogromna iskustva koja STICOM-STC-u sada koriste u proizvodnji i repariranju hidrauličkih komponenti.

Naši proizvodi

Proizvodnja cilindara Sticom-STC
Proizvodnja razvodnika za hidrauliku
Naziv komponente
Ventil sigurnosti

Kadrovi iz proizvodnog pogona

Fotografije iz proizvodnje STICOM-STC 01
Fotografije iz proizvodnje STICOM-STC 02
Fotografije
Fotografije iz proizvodnje STICOM-STC 04

Kadrovi iz magacina proizvoda i delova

Fotografije iz magacina STICOM-STC 01
Fotografije iz magacina STICOM-STC 02
Fotografije iz magacina STICOM-STC 03
Fotografije iz magacina STICOM-STC 04